Λάβε Υποστήριξη

Φροντίζουμε για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

Επενδύοντας εξαρχής στην εξυπηρέτηση του πελάτη, η εταιρεία Μπούκης – Amorteam απασχολεί τα 2/3 του δυναμικού της στον τομέα αυτό.
Οι άνθρωποι της εταιρείας μας πριν και μετά την πώληση είναι δίπλα σας για να εξυπηρετούν κάθε σας ανάγκη και να λύνουν κάθε σας απορία.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω:

  1. Λήψη περισσότερης υποστήριξης

  2. Ρύθμιση και εγκατάσταση