Strut-Mate Mounting Kit

Strut-Mate Mounting Kit

Σχεδιασμένο από τους μηχανικούς της Monroe για τη βέλτιστη προσαρμογή και απόδοση με τις Struts Monroe, οι βάσεις στήριξης ή οι “πλάκες στήριξης” είναι κρίσιμα συστατικά των συστημάτων ανάρτησης οχημάτων.
Τα στηρίγματα στηρίγματος έχουν αντικαταστήσει τις άνω αρθρώσεις σφαιρών σε οχήματα εξοπλισμένα με στηρίγματα και είναι το σημείο περιστροφής της ανάρτησης του οχήματος σας. Αυτή η ενσωματωμένη συνιστώσα, σε συνδυασμό με την αντηρίδα, βοηθά στην απομόνωση των δονήσεων του δρόμου και βοηθά στην ομαλή οδήγηση. Τα σημάδια των φθαρμένων στηριγμάτων στηριγμάτων περιλαμβάνουν ασυνήθιστους θόρυβους ή θρυμματισμούς, αυξημένους κραδασμούς και έλξη ή πρόσδεση στο σύστημα διεύθυνσης.